Denne publikation er del af den eksterne evaluering af de nordjyske gymnasiers og HFkurser fælles projekt under Det Digitale Nordjylland (DDN) – Pædagogisk anvendelse af IT i gymnasierne. Indledningsvis beskrives evalueringens problemformulering og metode. Der er anvendt en kvalitativ dataindsamlingsmetode via diskussionsværksteder med de involverede gymnasie- og HF-elever. Herefter følger analysen, der er opbygget over en række temaer. Temaerne er dels formuleret på forhånd fra evaluators side, og dels fremkommet gennem diskussionsværkstederne med gymnasie- og HF-eleverne. De temaer der er kommet fra eleverne selv er: Informationssøgning på internettet, opgaveløsning og formidling, databehandling, lærer- og elevansvar. De temaer der er formuleret af evaluator er: Samarbejde, fleksibilitet, differentiering og refleksion. Efter analysen findes evalueringsrapportens konklusion, der giver elevernes svar på, hvordan gode IT-støttede læreprocesser etableres i gymnasiet og HF. Konklusionen indeholder desuden evaluators perspektivering af evalueringens resultater.

Download PDF → Eksternt link →


Nøgleord


Fakta

Titel: Elevers oplevelse af IT i gymnasiet og HF - Belyst gennem diskussionsværksteder med elever fra DDNs virtuelle gymnasieprojekt
Forfatter: Annette Lorentsen & Mia Bech
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Genre: Projektrapport
Omfang: 65
Årstal: 2004