Artiklen beskriver hvordan fænomenet “interesse” kan begrebsafklares ud fra en pædagogisk-psykologisk terminologi. Dette illustreres med en empirisk undersøgelse der beskriver hvordan elevers engagement, interesse og motivation kan komme til udtryk i en konkret undervisningssituation i biologi. Analysen viser at situationel interesse kan “fanges” af hands-on- og ahaoplevelser – ikke mindst når de samtidig knytter sig til i denne sammenhæng “autentiske” objekter. Disse forhold er kendetegnet ved en direkte relation imellem individ og “interesseobjekt”. Dertil kommer de indirekte forhold som oplevelsen af meningsfuldhed og oplevelsen af social samhørighed. Disse forhold har en medierende indflydelse på situationel interesse.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Elevers interesse i naturfag – et didaktisk perspektiv
Forfatter: Niels Bonderup Dohn
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (3), s. 7-24, Institut for Naturfagenes Didaktik, København Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 18
Årstal: 2007