Kreative fag som musik, billedkunst, mediefag og drama fylder mindre efter gymnasiereformen i 2005. De kreative fag har færre timer, og eleverne i det almene gymnasium er ikke længere automatisk sikret adgang til de kreative fag, som de var tidligere. En ny undersøgelse viser imidlertid, at eleverne via de kreative fag får en række væsentlige kompetencer, som de bruger i deres videre uddannelse og karriere. Kompetencerne kan sammenfattes i fire kerneområder: samarbejdsevne, disciplin, evnen til at performe og evnen til at se nye muligheder.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Elever har stor nytte af kreative fag i gymnasiet
Forfatter: Ulf Hjelmar
Institution: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Fortolkning
Udgivelse: AKF Nyt, 2010 (1)
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2010