I forbindelse med gymnasiereformen blev der på de fire ungdomsuddannelser indført et markeret genrefokus i danskfagets skriftlige dimension. De genredefinerede eksamensopgaver blev centrale. I vejledningen til censorer og lærere på stx står der følgende: ”Et af de vigtigste mål med skrive-undervisningen på stx er at lære elever at skrive med en overbevisende og vedkommende stemme i en form der appellerer til læseren”. Hvordan elevens personlige stemme realiseres til den skriftlige eksamens i dansk, undersøger jeg i tre genrer på de fire uddannelser, nemlig essayet, den argumenterende artikel og manuskriptet. Et centralt begreb i den forbindelse er genrekompe-tence. Men hvad er genrekompetence, og hvordan reali-seres den i eksamensbesvarelserne? Anke Piekuts afhandling om genrebetegnelserne i gymnasiet kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Eksamensgenrerne i dansk Hvilke skriftlige ressourcer realiseres hos eleverne?
Forfatter: Anke Piekut
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0 2012 (8), s. 6-8
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 3
Årstal: 2012