I det følgende understreges først eksamens betydning for arbejds- og undervisningsformer, hvilket hænger nært sammen med forholdet til en indsigt i læreprocesser og læringsteorier. Målet med fremstillingen er ikke en udtømmende fremstilling af dette felt, men at foretage nogle forhåbentlig relevante nedslag i det læringsteoretiske landskab. Herefter diskuteres hvilke klassiske og nye kompetencer vi har brug for at fokusere på i forhold til arbejdsmarkedets krav. En væsentlig pointe er at nye arbejdsformer ikke kan indføres uden at være forbundet med nye eksamensformer. Endelig beskrives forskellige klassiske og moderne eksamensformer og deres anvendelig-hed på den ene side til at fremme læring på højt niveau, og på den anden side til at udvikle nogle af de kompetencer som er relevante for jobfunktioner i et moderne samfund.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Eksamensformer: Valg med konsekvenser
Forfatter: Hanne Leth Andersen
Institution: Roskilde Universitet
Udgivelse: Arbejdspapir fra Center for Undervisningsstudier, Aarhus Universitet
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 46
Årstal: 2005