Evalueringen af eksamensformer er en evaluering af de afsluttende eksaminer i det almene gymnasium. De tre eksamensformer der evalueres, er skriftlig eksamen, mundtlig eksamen og den større skriftlige opgave. Formålet med evalueringen er at belyse disse eksamensformers styrker og svagheder. I den forbindelse inddrages eksamensformernes sammenhæng med den forudgående undervisning og de kvalifikationer og kompetencer som eksamensformerne træner og måler. Hovedvægten er lagt på de traditionelle eksaminer, mens eksamensforsøg inddrages sekundært i perspektiverende øjemed.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Eksamensformer i det almene gymnasium
Forfatter: Dansk Evalueringsinstitut
Udgivelse: Dansk Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 110
Årstal: 2003