Med nærværende rapport præsenterer Rambøll Management resultaterne fra en undersøgelse om efteruddannelsespraksis på gymnasieinstitutionerne gennemført for Undervisningsministeriet. Rapporten har følgende primære formål: At undersøge gymnasieinstitutionernes praksis omkring tilrettelæggelsen af efteruddannelsesaktiviteterne, herunder at belyse i hvilket omfang om med hvilke midler efteruddannelsen tilrettelægges ud fra strategiske udviklingshensyn.

Rambøll Management gennemførte i efteråret 2005 en spørgeskemabaseret undersøgelse af gymnasieinstitutionernes praksis omkring efteruddannelsen af lærere og ledere. Spørgeskemaet belyste forskellige elementer omkring praksis, herunder økonomi, emner for efteruddannelse, praksis omkring udvælgelse af lærere til efteruddannelse, efteruddannelsesbehov mv.

I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen fra efteråret 2005 har Rambøll Management gennemført en opfølgende spørgeskemaundersøgelse af gymnasieinstitutionernes praksis omkring efteruddannelsen af lærere og ledere. Fokus her var ligeledes på økonomi, samt på hvor strategiske gymnasieinstitutionerne er i tilrettelæggelsen af deres efteruddannelsesaktiviteter.

Undersøgelsen inkluderende endvidere casestudie af seks institutioner. Casestudierne havde til formål yderligere at belyse praksis omkring tilrettelæggelsen af efteruddannelse på gymnasieinstitutionerne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen
Institution: Rambøll Management for Undervisningsministeriet
Genre: Rapport
Omfang: 68
Årstal: 2007