Drengene i studenterårgangene 2008-10 klarede sig markant dårligere end pigerne i matematik B i det almene gymnasium, både skriftligt og mundtligt. Ved folkeskolens afgangsprøve var det omvendt. Ud fra et totalt datamateriale, suppleret med andre data og interviews med lærere og elever, afdækker vi forskellene, men konstaterer bl.a. også at der ikke i de skriftlige eksamensopgaver kan konstateres pige- eller drengeopgaver. Folkeskolens afgangsprøve i matematik har en forbavsende lav prognoseværdi for gymnasiekarakteren. Artiklen giver nogle plausible forklaringer: De to køn reagerer forskelligt på ændrede krav og ændrede emner, tilgange og undervisning. Overgangen til gymnasiet afgiver blandede signaler, som ikke alle drenge forstår at afkode hensigtsmæssigt.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Dovne drenge eller dødbringende matematik?
Forfatter: Crilles Bacher, Steffen I. Iversen, Kjeld Bagger Laursen & Lars Ulriksen
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: MONA 2012 (1), s. 23-45, Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel (peer review)
Omfang: 23
Årstal: 2012