Spørgsmålet DUFA-projektet arbejder med er hvordan man kan styrke fagspecifikke
dannelsesbidrag ved at forholde sig til digitalisering på bestemte måder. Vi har løst
opgaven ved at analysere 10 eksemplariske forløb. At forløbene er eksemplariske,
betyder ikke, at de er perfekte eller fuldt dækkende, men at de bygger på et
forskningsoverblik og bærer på et potentiale, som vi analyserer og diskuterer.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Digitalt understøttet faglighed og almendannelse - Rapport angående DUFA-projektet
Forfatter: Jesper Tække og Michael Paulsen
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber
Genre: Rapport
Omfang: 89
Årstal: 2018