Udvikling af elevers digitale kompetencer er ét ud af fire særligt fremhævede kompetenceområder i reformaftaleteksten, og der skal i undervisningen anvendes nye digitale arbejdsformer. ”Digitalisering i de gymnasiale uddannelser – status 2017” stiller derfor spørgsmålet:

Hvordan tilskrives digitalisering betydning i gymnasieskolen anno 2017? Spørgsmålet belyses ud fra lærere og elevers holdninger til digitalisering, bl.a. oplevelse af, om digitalisering ansporer eleverne til eksamenssnyd. Der samles op i forhold til, hvad digitalisering i skolen monstro kommer til at betyde.

Download PDF →

Fakta

Titel: Digitalisering i de gymnasiale uddannelser – status 2017
Forfatter: Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen & Nikolaj Elf
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (20), s. 22-25
Genre: artikel
Omfang: 4
Årstal: 2018