Det første år er gået i ”Reform2017”-projektet, og projektet er et år inde i reformeringen af de gymnasiale uddannelser. Dette særnummer af GymPæd2.0 præsenterer de første resultater fra det longitudinale forskningsprojekt ”Reform 2017”, hvor et hold forskere inden for uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, følger 37 skoler med i alt 48 gymnasiale uddannelser i 4 år. Målet er, gennem kvantitative og kvalitative data og analyser, at forstå, hvordan reformen udvikler og udfolder sig såvel på det enkelte gymnasium som i gymnasiet generelt med henblik på at skabe solid viden om den aktuelle situation i det danske gymnasium. Projektet hedder ”Reform 2017”, fordi reformen er afsættet, men projektets interesse retter sig mod ’Gymnasiet anno 2017’ og i at forstå de sidste 20-25 års udviklinger og forandringer, hvilket artiklerne i dette tidsskrift tydeligt viser.

SDU-forskergruppen bag projektet samler i denne udgave af GymPæd 2.0 analyser og resultater, som i særlig grad har optaget dem på baggrund af den omfangsrige og udfoldede baselineundersøgelse, de har foretaget i skoleåret 2017/2018. 

Udvikling af elevers digitale kompetencer er ét ud af fire særligt fremhævede kompetenceområder i reformaftaleteksten, og der skal i undervisningen anvendes nye digitale arbejdsformer. ”Digitalisering i de gymnasiale uddannelser – status 2017” stiller derfor spørgsmålet:

Hvordan tilskrives digitalisering betydning i gymnasieskolen anno 2017? Spørgsmålet belyses ud fra lærere og elevers holdninger til digitalisering, bl.a. oplevelse af, om digitalisering ansporer eleverne til eksamenssnyd. Der samles op i forhold til, hvad digitalisering i skolen monstro kommer til at betyde.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Digitalisering i de gymnasiale uddannelser – status 2017
Forfatter: Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen & Nikolaj Elf
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gympæd 2.0 (20), s. 22-25
Genre: artikel
Omfang: 4
Årstal: 2018