Artiklen anskuer den øgede opmærksomhed på læringsmålsorienteret undervisning i et didaktisk perspektiv, idet den skitserer, hvordan forståelsen af det didaktiske valg historisk har udviklet sig som resultat af en øget kontingens ift. de tre nøgle-dimensioner, som den didaktiske trekant udpeger. På denne basis begrunder artiklen opkomsten af tre aktuelle fokuseringer inden for didaktisk tænkning i Danmark og Norden: 1) forståelsen af didaktik som dobbelt refleksionsvidenskab, 2) en øget dialog mellem didaktikken og curriculumtænkningen og 3) opmærksomheden på læringsmålsorienteret undervisning. Artiklen argumenterer for, at det didaktiske grundlag og sprog for læringsmålsorienteret undervisning må udvikles videre, og den udpeger indeværende særnummer af CURSIV som centralt i forhold hertil.

Eksternt link →

Fakta

Titel: En didaktisk begrundelse for læringsmålsorienteret undervisning - refleksioner over Carlgrens og Hobels artikler
Forfatter: Ane Qvortrup
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Cursiv (19), 2016, s. 140-159
Genre: artikel
Omfang: 19
Årstal: 2016