Denne sidste af tre faglige rapporter fokuserer derfor på at opstille strategier og løsningsmodeller for organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium. Rapporten behandler problemstillinger og opstiller løsningsforslag, der relaterer sig til en gymnasieskoles organisatoriske udvikling hen imod Det Virtuelle Gymnasium. Det drejer sig om ledelse og kultur, lærersamarbejde og kompetenceudvikling samt IT og bygningsforhold. I arbejdet med at opstille succeskriterier for en vellykket skoleudvikling er der gennemført interviews med rektorerne på fire skoler, som på forskellig vis har arbejdet indgående med at integrere IT eller ny pædagogik i undervisningen. Det drejer sig om Dronninglund Gymnasium og HF, Bornholms Amts-gymnasium, Holstebro Gymnasium og HF samt Aalborg Studenterkursus. Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk. Carl Bro as, fagkonsulent Orla Møller samt uddannelseschef Leo Højsholt-Poulsen, UNI-C, har bidraget med datamateriale og anden form for dokumentation, som er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af visse afsnit i rapportens kapitel vedrørende IT og bygningsforhold.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det virtuelle gymnasium, rapport 3
Forfatter: Helle Mathiasen & Claus Gregersen
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Udgivelse: Hæfte nr. 45., Uddannelsesstyrelsen 2004
Genre: Rapport
Omfang: 44
Årstal: 2004