Diskussionerne om unges uddannelsesvalg tager udgangspunkt i et massivt politisk fokus på uddannelse, som har været tiltagende de seneste to årtier, hvor en række udfordringer er blevet centrale.

Dette projekt tog sit udgangspunkt i to fokuspunkter, som politisk blev set som en udfordring ved projektets spæde start. Det ene fokuspunkt var, at målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, trods stor bevågenhed, fortsat ikke var eller er en realitet, og at frafald og omvalg ses som en udfordring.

I løbet af projektperiodens første fase tog dette fokus dog en drejning over mod et andet fokuspunkt, som var, at selvom vi tilstræber at have et bredt og rummeligt uddannelsessystem, så vælger et stadig stigende antal elever en gymnasial uddannelse – særligt stx – frem for en erhvervsuddannelse.

Download PDF →

Fakta

Titel: Det 'sikre' valg i en uvis fremtid: En sociologisk analyse af unges motiver for valg af ungdomsuddannelse
Forfatter: Tilde Mette Pless
Institution: Center for ungdomsforskning, Aalborg Universitet
Genre: afhandling
Omfang: 391
Årstal: 2018