To bidrag træder frem med særlig vægt i dette nummer af Cursiv. Frede V. Nielsen og Sigmund Ongstad præsenterer begge mere overordnede forslag til beskrivelse af fagdidaktik og sammenlignende fagdidaktik. Jeg sammenholder i første del af denne artikel disse forslag og diskuterer især hvad det betyder at de to forfattere har forskelligt teoretisk og fagligt grundlag. Jeg finder imidlertid at deres analyser supplerer hinanden og begge beriger tænkning om sammenlignende fagdidaktik. Jeg griber efterfølgende fat i en krumtap i Nielsens teori om fagdidaktik, nemlig hans udpegning af fire paradigmatiske baser for fags didaktik. Jeg introducerer Nielsens analyse af disse og fremdrager herefter en analyse af historiske paradigmer i modersmålsfaget (Sawyer & van de Ven 2006) for at undersøge overensstemmelser og forskelle mellem de to paradigmesæt. Endelig overvejer jeg om forklaringskraften af Nielsens fire paradigmer vil øges hvis de suppleres med et femte, refleksionsdidaktisk paradigme.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det sammenlignende fagdidaktiske projekt
Forfatter: Ellen Krogh
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: CURSIV 2012 (7), Institut for Undervisning og Pædagogik, Aarhus Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 27
Årstal: 2012