Evalueringen tegner et billede af et fagområde hvor de tre obligatoriske økonomiske fag – afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi – indtager en central plads. Evalueringen viser med stor tydelighed at reformen kvantitativt har styrket fagområdet ved at flere elever nu har de økonomiske fag på A-niveau. Afsætning A er det største, derefter kommer virksomhedsøkonomi A, og endelig international økonomi A. Rapporten belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det økonomiske fagområde på hhx. Rapporten er én af fire rapporter om fagområdeevalueringer som EVA gennemfører for Undervisningsministeriet. De fire fagområdeevalueringer fokuserer på reformen fra forskellige vinkler og udkommer sammen med en samlet evaluering af gymnasiereformen som EVA har gennemført som led i sin handlingsplan for 2008.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det økonomiske fagområde på hhx
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 46
Årstal: 2009