Denne rapport belyser hvilken betydning gymnasiereformen fra 2005 har haft for det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf. Evalueringen viser et stort fagligt og pædagogisk engagement i de kunstneriske fag efter reformen, men også mange frustrationer over reformen der har skabt en række ændringer i forhold til det kunstneriske fagområde. Det drejer sig dels om ændringer for fagområdet betragtet som helhed, dels om forskydninger de kunstneriske fag imellem. Antallet af stx-studenter der kan anføre mere end et kunstnerisk fag på deres eksamensbevis, er faldet betragteligt efter reformen sammenlignet med før reformen, hvilket i særlig grad bidrager til stx-lærernes bekymring. Rapporten er én af fire rapporter om fagområdeevalueringer som EVA gennemfører for Undervisningsministeriet. De fire fagområdeevalueringer fokuserer på reformen fra forskellige vinkler og udkommer sammen med en samlet evaluering af gymnasiereformen som EVA gennemfører som led i sin handlingsplan for 2008.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det kunstneriske fagområde på stx og toårigt hf
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 50
Årstal: 2009