Karakteristikken i dette kapitel er normativ. Det betyder, at man som læser hverken skal se det som vores bud på “tingenes tilstand” eller som noget, man med rimelighed kunne forvente af eleverne her og nu. Karakteristikken gælder, hvad det efter vores mening er fornuftigt og realistisk at sætte op som pejlemærker for den almengymnasiale matematikundervisning i en tænkt fremtidig situation, hvor det almene uddannelsessystem, hvad matematikundervisningen angår, er reformeret i overensstemmelse med anbefalingerne i kapitel 11.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Det almene gymnasium
Forfatter: Mogens Niss og Tomas Højgaard Jensen (red.)
Institution: Undervisningsministeriet
Udgivelse: I: Kompetencer og Matematiklæring, Undervisningsministeriet 2002, s. 241-269
Genre: Rapport
Omfang: 29
Årstal: 2002