I denne artikel, der er baseret på resultater fra aktionsforskningsprojektet Andetsprogs dimensionen i naturfagsundervisningen, diskuteres de sproglige udfordringer der er forbundet med læsningen af  naturfaglige tekster generelt og mere specifikt i relation til elever med dansk som andetsprog. Endvidere fremlægges erfaringer fra projektets afsøgning af pædagogiske muligheder og problemstillinger i forhold til at integrere en sproglig dimension i undervisningen med særligt fokus på faglig læsning  i det flersprogede klasserum.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den sproglige dimension i naturfagsundervisningen – fokus på tekstbogen (også) i det flersprogede klasserum
Forfatter: Helle Pia Laursen
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2006 (2), s. 27-46, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 20
Årstal: 2006