Nærværende artikel omhandler inddragelsen af matematikhistorie i gymnasiet (stx) med udgangspunkt i bekendtgørelsen af 2007. Det diskuteres (1) hvad formålet i bekendtgørelsen er med at involvere matematikhistorie, (2) hvilke tilgange der er til involvering af matematikhistorie i gymnasiet, samt (3) hvad underviserens rolle er i forhold til bekendtgørelsens krav om involvering af matematikhistorie. Første spørgsmål besvares gennem en analyse af den nye bekendtgørelse for matematik i gymnasiet samt en relatering af denne til KOM-rapporten. Andet spørgsmål omhandlende tilgangene belyses gennem en analyse af behandlingen af matematikhistorie i tre af de nye lærebogssystemer til gymnasiet. I besvarelsen af tredje spørgsmål diskuteres i forhold til den danske situation de i nogen grad lignende situationer i så forskellige lande som Norge og Hong Kong. Det konkluderes at bekendtgørelsens formål med at inddrage matematikhistorie kan beskrives som “matematikhistorie som mål”, men at de tre analyserede lærebogssystemer oftest ikke lever op til dette hvorfor opfyldelsen heraf bliver op til de enkelte undervisere. Der diskuteres i artiklen mulige løsninger på dette problem.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den matematikhistoriske dimension i undervisning – gymnasialt set
Forfatter: Uffe Thomas Jankvist
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: MONA 2008 (1), s. 24-45, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 22
Årstal: 2008