Denne artikel tilbyder en strukturel ramme for diskussionen af hvorfor og hvordan matematikhistorie  skal eller bør inddrages i undervisningen, samt hvorledes en sådan undervisning kan organiseres og struktureres. Artiklen foreslår to sæt af kategorier i hvilke henholdsvis argumenterne for at inddrage historie og tilgangene til inddragelsen kan kategoriseres. Argumenterne inddeles i to kategorier af formål som en inddragelse af historie kan tjene: matematikhistorie som værktøj og matematikhistorie som mål. Tilgangene inddeles i tre kategorier: illustrationstilgange, modultilgange og historie-baserede tilgange. Hertil kommer en diskussion af hvorvidt inddragelsen af historie i matematikundervisningen er motiveret af at ville bringe enten de i-matematiske, de om-matematiske eller eventuelt de medmatematiske aspekter af faget matematik frem i lyset.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den matematikhistoriske dimension i undervisning – generelt set
Forfatter: Uffe Thomas Jankvist
Institution: Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
Udgivelse: MONA 2007 (3), s. 70-90, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 21
Årstal: 2007