Der er stigende fokus på begrebet “den lokale naturfaglige kultur” i forbindelse med udvikling af den  naturfaglige praksis i grundskolen. Der er imidlertid behov for redskaber til at stille skarpt på hvordan den lokale naturfaglige kultur kan udvikles. I artiklen fremlægges et bud på et sådant redskab. Begrebet udfoldes, og der peges på tre vigtige dimensioner der kan bruges både analytisk og operationelt: den eksisterende naturfaglige praksis, de sociale og organisatoriske forhold og de praktiske rammer på skolen. Desuden gives der konkrete eksempler fra et igangværende udviklingsprojekt på hvordan den lokale naturfaglige kultur på en skole kan udvikles.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Den lokale naturfaglige kultur – et fokus for udvikling
Forfatter: Jan Sølberg
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: MONA 2006 (1), s. 7-22, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 16
Årstal: 2006