Indholdssiden i fremmedsprogsfagene har længe været fokuseret på den kulturelle dimension, på kultur og samfundsforhold i mållandene, på kulturforståelse og på at give eleverne mulighed for at erhverve sig interkulturelle kompetencer bl.a. igennem refleksion over egne kulturer i mødet med mållandenes. På baggrund af et europæisk forskningsprojekt, INTERACT, vil vi i denne artikel præsentere nogle refleksioner over, hvordan interkulturel læring og uddannelse til demokratisk medborgerskab tænkes i en europæisk og i en dansk uddannelseskontekst, og hvordan de to perspektiver eventuelt kan forenes.

INTERACT, som står for Intercultural Active Citizenship Education, er et forskningsprojekt finansieret af EU’s 6. rammeprogram. Ud over artiklens forfattere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole deltager forskere fra universiteter i England, Portugal og Spanien i projektet. Et af hovedformålene med projektet er at opridse nogle perspektiver for efteruddannelse af lærere inden for området interkulturel aktiv medborgerskabsuddannelse (Intercultural Active Citizenship Education). Projektet er gennemført parallelt i de fire deltagende lande, og projektets sammenlignende perspektiv har givet os mulighed for at se på de danske data gennem f.eks. spansk, engelsk og portugisisk uddannelseslovgivning inden for citizenship education området med fokus på den interkulturelle dimension.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Demokratisk dannelse til aktivt interkulturelt medborgerskab
Forfatter: Claus Haas, Katrine Dahl Madsen, Bente Meyer & Helle Rørbech
Institution: Institut for Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet
Udgivelse: Bente Meyer, Lise Jeremiassen, Pia Zinn Ohrt & Karen Risager (red.), (Aarhus Universitet), Sprogforum, nr. 41
Genre: artikel
Omfang: 7
Årstal: 2007