Det danske uddannelsessystem er under omstilling og udvikling i disse år, som det gælder for uddannelsessystemerne i de fleste vestlige lande. Industrisamfundet er under afvikling, og det kommende samfund søges indkredset under betegnelser som informations- og videnssamfund. Myndighederne betragter derfor ikke længere uddannelse primært ud fra en nationalkulturel synsvinkel, dvs. som det, der skal formidle de videnskabelige landvindinger med henblik på en videreførelse af de nationalkulturelle værdier. Uddannelse betragtes i stigende grad i lyset af globaliseringen, hvor viden og uddannelse ses som de afgørende globale konkurrenceparametre, hvorfor de nationale uddannelsessystemer skal reformeres, kvalificeres og effektiviseres.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: De ungdomsgymnasiale læringskulturer – udfordringer under krydspres
Forfatter: Jørgen Gleerup & Finn Wiedemann
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 18, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 74
Årstal: 2001