Rapporten beskriver danskundervisningen i en 1.g matematisk skoleåret 2001/2002 på Amtsgymnasiet i Roskilde. Klassen bestod fra starten af 28 elever, 14 piger, 14 drenge. I løbet af første halve år gik 3 elever ud af klassen. En pige p.g.a. sociale, skolen uvedkommende, problemer, to drenge på grund af hvad man samlet kan kalde overgangsproblemer, især med hensyn til de naturvidenskabelige fag. De udtrykte, at de var kommet skævt fra start. En af dem valgte at starte igen i 1. hf året efter, den anden begyndte året efter i en ny 1.g matematisk på et andet gymnasium. Disse elever forlod ikke gymnasiet fordi de ikke magtede det, og der var altså ikke tale om egentligt frafald, men om udsættelse. De resterende blev fulgt gennem 1.g.

Rapporten er bygget op således at der i Hæfte 1 præsenteres en række teoritilgange der kan virke igangsættende og inspirerende hvis man vil reflektere over sin undervisningspraksis, eller hvis man som lærergruppe vil nedsætte en studiekreds. Hæfte 2 omhandler selve projektet og de observationer og konklusioner man kan drage ud fra forløbet. Der er løbende henvisninger mellem de to hæfter så man kan se hvordan teorien reflekteres i praksis og omvendt.

Samarbejdet har dels foregået mellem klassens lærer Alma Rasmussen og Gitte Ingerslev, Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), og dels mellem disse to og tre andre forskere fra DPU, nemlig læseforsker Kjeld Kjertmann, sprog- og mundtlighedsforsker Mads Haugsted og litteraturpædagogikforsker Vibeke Hetmar. Forskningsmetoden er samarbejdsbaseret aktionsforskning.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: De Mange Måder: Om mål og differentiering i gymnasiets danskfag, Hæfte 2 - Praksis
Forfatter: Gitte Holten Ingerslev et al.
Institution: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Udgivelse: Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser 2004, Hæfte nr. 52b, Uddannelsesstyrelsen
Genre: Rapport
Omfang: 66
Årstal: 2004