Danskfaget på de gymnasiale uddannelser blev ændret med reformen i 2005. Denne rapport samler op på de første erfaringer med dansk på hhx, htx og stx efter det første hold af studenter dimitterede i sommeren 2008. Evalueringen vurderer dansk i forhold til de gældende regler i bekendtgørelser og læreplaner og belyser i særdeleshed de forhold i læreplanerne der kan betragtes som nyskabelser. Det drejer sig fx om skiftet i læreplanerne fra indholdsstyring til målstyring, om en øget betoning af flerfaglige samspil og om ændrede arbejds-, evaluerings- og prøveformer. Evalueringens dokumentationsmateriale består af en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i dansk på de tre gymnasiale uddannelser, opfølgende fokusgruppeinterview med lærere og censorer samt analyser af elevernes karakterer.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Dansk A på hhx, htx og stx
Forfatter: Rikke Kirkeskov Sørup (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 75
Årstal: 2009