Siden August 1994 har det været min opgave at varetage den tre-årige forsøgsperiode med dans som mellemniveaufag på Nørre Gymnasium. Dans udbydes således på linie med andre kreative fag på mellemniveau (Drama, Musik, Billedkunst, Idræt og Film og TV), dvs. som et-årigt fag, 4 timer ugentligt, afsluttende med en eventuel eksamen. Forsøget er i skrivende stund nået til tredie årgang og er således endnu ikke ganske afsluttet. Det er imidlertid mit (og andres) inderlige håb, at faget dans i fremtiden bliver et permanent valgfag, som vil kunne udbydes på de Gymnasier (og HF-kurser), som ønsker det. Den foreliggende samling af arbejdspapirer er således tænkt som inspirationsmateriale for fremtidens danselærere i gymnasieskolen.

Download PDF →

Fakta

Titel: Dans i gymnasiet
Forfatter: Inger Damsholt
Institution: Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Udgivelse: Københavns Universitet
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 52
Årstal: 1998