Med udgangspunkt i en række ministerielle tekster om danskfaget fra perioden 2003-6 undersøger denne afhandling danskfagets konstruktioner af subjektivitet og dannelse. Afhandlingens overordnede problemformulering lyder: Hvordan og med hvilke konsekvenser konstrueres subjektivitet på danskfagets curriculumniveau? Analyserne af danskfagets subjektiveringsformer tager udgangspunkt i identitetskategorierne køn og etnicitet og bryder derfor problemformuleringen ned i tre analytiske delspørgsmål: 1) Hvordan forstår og håndterer danskfaget kønsmæssig og etnisk identitet og forskellighed?, 2) Hvilken rolle spiller danskfagets nyere dannelsesbegreber for den måde, hvorpå kønsmæssig og etnisk identitet og forskellighed forstås og håndteres?, 3) Hvordan forholder danskfagets forståelse af egne demokratiske idealer sig til den måde, hvorpå faget forstår de konkrete identitetskategorier køn og etnicitet?

Download PDF →

Fakta

Titel: Dannelse og dissonanser – En normativitetskritisk undersøgelse af det danskfaglige curriculums subjektkonstruktioner specielt med henblik på italesættelsen af køn og etnicitet
Forfatter: Maja Bissenbakker Frederiksen
Institution: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Udgivelse: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Genre: Ph.d.-afhandling
Omfang: 285
Årstal: 2008