I dette nummer af Sprogforum giver sproglærere en række bud på hvordan de enkelte CL-strukturer kan anvendes i fremmed- og andetsprogsundervisningen, og hvordan strukturerne kan indgå i en samlet lektionsplanlægning. Men skal denne kreativitet udnyttes til en målrettet videreudvikling af sprogfagsdidaktikken, må man sætte strukturerne ind i en pædagogisk og fagdidaktisk sammenhæng og spørge: Hvor kommer de indholdsfrie CL-strukturer fra, og hvad sker der når man inddrager dem i sprogundervisningen?

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: CL møder sprogfagsdidaktikken – inspiration fra en bog
Forfatter: Michael Svendsen Pedersen
Institution: Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Udgivelse: Karen Lund, Michael Svendsen Pedersen, Pia Zinn Ohrt, Karen-Margrete Frederiksen & Birte Dahlgreen (red.), (Aarhus Universitetsforlag), Sprogforum, nr. 53
Genre: artikel
Omfang: 7
Årstal: 2011