For at belyse spørgsmålet: ”Hvorfor er der så få kvinder på toppen i det danske gymnasium?” foretog vi i 2010 en undersøgelse blandt alle top- og mellemledere i de gymnasiale uddannelser, stx, hhx, htx og hf. Vi spurgte ind til de to køns ledelsesstile og ledelses-værdier, karriereforløb, kombinati-onen af karriere og familie samt til stereotypier om såvel mandlig og kvindelig ledelse. Abrahamsen og Hjorts rapport om ligestilling i gymnasiernes ledelser kan læses her.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Chanceryttere og domænebyggere – eller (u)ligestilling i gymnasieledelse
Forfatter: Marianne Abrahamsen & Katrin Hjort
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: GymPæd 2.0, 2013 (9), s. 1-4
Genre: Tidsskriftartikel
Omfang: 4
Årstal: 2013