Formålet med denne artikel har været at beskrive, analysere og diskutere, hvordan problemer med studerendes mangelfulde deltagelse og begrænsede varige udbytte (intake) af begynderundervisning i kinesisk er blevet forsøgt løst. Med udgangspunkt i udvalgte hypoteser om sprogtilegnelse blev det besluttet at afprøve, om brug af tasks kunne være med til at afhjælpe problemerne, og en foreløbig analyse af audio- og videodata, som blev indsamlet i efteråret 2013, viser, at brugen af tasks kan bidrage til undervisningen på flere måder, som sprogtilegnelsesforskere anser for vigtige for sprogtilegnelsen. Tasks sætter de studerende i centrum af læreprocessen og motiverer dem på den måde til at involvere sig og deltage aktivt i undervisningsaktiviteterne. Tasks giver også de studerende mulighed for at opstille og afprøve hypoteser om målsproget kinesisk og får dem til at rette opmærksomheden imod (dele af) målsproget og forhandle om såvel målsprogets betydning som form.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Brug af tasks i begynderundervisning i kinesisk
Forfatter: Mads Jakob Kirkebæk & Xiangyun Du
Institution: Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
Udgivelse: Karen Lund, Petra Daryai-Hansen, Annette Søndergaard Gregersen, Mads Jakob Kirkebæk & Peter Villads Vedel (red.) Sprogforum, (Aarhus Universitetsforlag) nr. 58, 2014
Genre: artikel
Omfang: 7
Årstal: 2014