Indtil for få år siden var litteraturhistorien rygraden i universiteterenes undervisning i dansk litteratur. Det var den bl.a., fordi universiteterne uddannede de dansklærere, som skulle ud i gymnasiet – hvor de skulle undervise i dansk litteraturhistorie.

Helt så enkelt er det ikke længere. Dels går en stor del af de kandidater, der har dansk som fag, ikke længere ud i gymnasiet, men til et stadigt voksende jobmarked i det private erhvervsliv. Dels er litteraturen ikke længere så vigtig en del af gymnasiets danskundervisning, hvor halvdelen af timerne (og eksamensspørgsmålene) nu er reserveret til sprog og medier.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Brug den litteraturhistoriske kikkert
Forfatter: Johnny Kondrup & Ivy York Möller-Christensen
Institution: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udgivelse: Turbulens.net
Genre: Kronik
Årstal: 2014