Artiklen diskuterer de udfordringer, naturfagene har i ungdomsuddannelserne, i forhold til den kultur, børn og unge lever og vokser op i. På den ene side er der naturfagenes kultur og traditioner, og på den anden de kulturelle træk knyttet til moderniteten.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Børne- og ungdomskultur og naturfaglige uddannelser
Forfatter: Lars Ulriksen
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: I Henrik Busch et al. (red.): Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelse, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 8 – 2003
Genre: Bidrag til antologi
Omfang: 33
Årstal: 2003