De ”bløde” naturvidenskabelige fag, biologi og geografi, lider ikke under de samme rekrutteringsmæssige problemer som de ”hårde”, fysik og kemi. I artiklen foreslås nogle mulige forklaringer på dette fænomen, og mulighederne for udnyttelse af geografis og biologis erfaringer inden for fysik og kemi diskuteres. Styrkelse af naturvidenskab i de gymnasiale uddannelser kunne med fordel omfatte alle fire fag, og mere tværfagligt samarbejde mellem hårde og bløde naturvidenskabelige fag er en farbar vej frem.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Biologi og geografi: Årsager til en ”succes”
Forfatter: Kjeld Rasmussen
Institution: Geografisk Institut, Københavns Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2001 (5), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2001