Arbejdspapiret handler om læring, opbygning af læring og ideer om og til hvordan dette bedst foregår og stimuleres hos den enkelte studerende. Det tager udgangspunkt i progression og i en række mulige hjælpemidler i undervisning og eksamen som kan bidrage til den studerendes refleksion over egne læreprocesser og læringsveje. Viden om progression og læring ekspliciteres i disse år ud fra en antagelse om at vi ikke blot kan blive bedre til at tilrettelægge læring både i de enkelte fag og på tværs af disse, men også ud fra at elever og studerende selv kan blive bedre til at lære ved at vide hvordan de lærer og til at metakommunikere om det.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Bevidsthed om læring i uddannelserne: Progression, portfolio og entrepreneurship
Forfatter: Hanne Leth Andersen (red.)
Institution: Roskilde Universitet
Udgivelse: Arbejdspapirer Center for Undervisningsudvikling, Aarhus Universitet 2008 (1)
Genre: Arbejdspapir
Omfang: 72
Årstal: 2008