Danmark er ét af de lande, der er mest succesfulde mht. ligestilling mellem kønnene. Men når det kommer til skoleledelse i de gymnasiale uddannelser, bliver kønsforskellene tydelige, idet kun 18% af de øverste ledere er kvinder. Bogen analyserer og diskuterer dette og andre spørgsmål på basis af en spørgeskemaundersøgelse. Den afslører bl.a. markante forskelle inden for de to køns strategier for karriereudvikling, side om side med en stor lighed i ledelsesstil.

Download PDF →

Fakta

Titel: Balancer på toppen - om karriere, køn og ledelse i de gymnasiale uddannelser
Forfatter: Marianne Abrahamsen
Institution: Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 91, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 100
Årstal: 2013