Denne baggrundsrapport er en del af dokumentationen af projektet ”Relationskompetence og Klasse- ledelse i gymnasiet” (ROK-projektet) og danner grundlaget for erfaringsopsamlingsrapporten.

Du kan finde erfaringsrapporten her: https://www.gymnasieforskning.dk/relationskompetence-klasseledelse-gymnasiet-aktionsforskningsprojekt/ 

ROK-projektet er et udviklingsprojekt, som gør brug af aktionsforskningsmetoder, og tilstræber, at de deltagende lærere er under en udbytterig forandrings- og læreproces. ROK-projektet vil skabe forandringer med fokus på handlingsændringer og bevidsthed.

Det grundlæggende fokus på klasseledelse og relationer udforskes i projektet og afprøves via konkrete aktioner (en form for pædagogiske eksperimenter) formuleret og igangsat af projektdeltagerne, dvs. de enkelte lærere og teamene i samarbejde med de tilknyttede forskere. Relationspædagogikken og klasseledelse anskues ud fra to perspektiver; set fra lærersiden og set fra elevsiden:

  1. At kvalificere gymnasielærernes undervisningspraksis gennem almendidaktisk refleksion og analyse af egen undervisningstilgang.

Det vil sige specifikt at sætte læreren i stand til at identificere opmærksomhedsområder, problematikker og/eller dilemmaer og forbinde disse til en styrkelse af klasseledelses- og relationspædagogiske kompetence.

  1. At belyse gymnasielevers oplevelse af undervisningen, med henblik på at informere lærerens almendidaktiske indblik i elev-forforståelser og elevforudsætninger.

ROK-projektet er et aktionsforskningsprojekt med forskere tilknyttet fra Aarhus Universitet, CUDiM og den praktiske del er gennemført i samarbejde med gymnasieskolerne Randers Statsskole og Handelsgymnasiet Skive, hvor 16 lærere i alt har deltaget, otte lærere fra hver af de to skoler samt 84 elever. Projektet startede i september 2014 og er afsluttet i foråret 2017.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Baggrundsraport. Relationskompetence og Klasseledelse i gymnasiet - et aktionsforskningsprojekt
Forfatter: Lea Lund & Mette Boie
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier, Aarhus Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 166
Årstal: 2017