Bogen er delt op i tre dele: De unges perspektiv består af to kapitler og er bygget op omkring 77 interview med udkantsunge, som fortæller om deres familie, interesser, holdninger og forhold til uddannelse. Skoleperspektiver består også af to kapitler. Her rettes søgelyset mod ni gymnasieskoler, hvor vi har talt med ledere og vejledere om forhold, der relaterer sig til udkantsunge og til at drive skole i et område, som enten ligger i en udkant eller har elever, hvoraf en stor del kommer fra udkantsområder. Læringsperspektiver består af et enkelt kapitel. Med udgangspunkt i de empiriske analyser fremlægges et teoretisk perspektiv på undervisning og læring.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Mellem Bagenkop og Harboøre – elevfortællinger fra danske udkanter
Forfatter: Aase B. Ebbensgaard & Steen Beck
Institution: Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 75, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 294
Årstal: 2009