Artiklen beskriver et forskningsprojekt som undersøgte indvirkningen på gymnasieelever af et besøgsdesign for et museumsbesøg bestående af arbejdsark med autentiske spørgsmål i kombination med en dialogisk tilgang fra en museumsformidler. Målet med designet var at fremme ægte engageret dialog. 65 elevers interaktion med besøgsdesignet blev audio-optaget og undersøgt. Resultaterne viste at autentiske spørgsmål havde et stort potentiale, især de spørgsmål der fremmede undren og nysgerrighed, havde høje kognitive niveauer samt var orienterede mod elevernes forhåndsinteresser. Desuden viste undersøgelsen at formidlerens tilgang var mest succesfuld i forhold til at fremme ægte engageret dialog når den var udtalt dialogisk og elevcentreret.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer
Forfatter: Nana Quistgaard
Institution: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Udgivelse: MONA, 2010 (3), s. 49-76, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Genre: Forskningsartikel
Omfang: 28
Årstal: 2010