Tre forskere har i deres følgeforskning af ungdomsuddannelsen ‘Visuel hf i Viborg’ gjort fund inden for tre perspektiver. Elevperspektivet: Uddannelsen har tiltrukket en måske overset ungdoms­gruppe, der ikke ellers ville have søgt ind på en gymnasial uddannelse. Der er tale om en ungdomsgruppe af gymna­siefremmede med lyst til det visuelt-kreative, som samtidig har et ønske om en gymnasial uddannelse. Fagperspektivet: Uddannelsen kan inspirere direkte til nye multimodale og æstetisk orienterede undervisningsforståelser blandt lærere og ledere på begge skoler og indirekte til nye refleksioner over fagenes didaktik. Skole- og uddannelsesperspektivet: Uddannelsen har inden for det første år bevæget sig fra at være et pionerprojekt båret af ildsjæle med mange gode ideer til en nogenlunde indarbejdet praksis på og mellem skolerne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: At tegne en tanke - første rapport om Visuel hf i Viborg
Forfatter: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf & Sia Søndergaard
Institution: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet
Udgivelse: Gymnasiepædagogik, Nr. 81, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet
Genre: Forskningsrapport
Omfang: 350
Årstal: 2011