Forskning i frafald fokuserer ofte på at identificere årsager til frafaldet. Årsagerne kategoriseres typisk i tre kategorier: 1) Individuelle baggrundsforhold som køn, alder, etnicitet, økonomi, sundhed, 2) Institutionelle og sociale forhold som familie, sociale netværk, skolestruktur, undervisningsmiljø, relation til kammerater og elever samt 3) dispositionelle forhold som mål og selfefficacy, motivation, engagement. Både dansk og international forskning peger desuden på, at frafald er en kompleks problematik, at frafald ofte skyldes et samspil mellem undervisningseksterne og -interne faktorer, samt at frafald skal opfattes som en langvarig afviklingsproces snarere end som en spontan beslutning.

Fokus for dette projekt er forløbet af den proces, der hos den enkelte unge voksne elev/kursist fører til en beslutning om at forblive på eller forlade en uddannelse. Vi er interesserede i specifik viden om, hvordan den komplekse og processuelle interaktion mellem de forskellige faktorer og den enkeltes oplevelser i undervisningen spiller sammen i den konkrete beslutningsproces.

Formålet, som både har forskningsmæssig og pædagogisk relevans, er både at opnå større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald, samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse i uddannelsessystemet.

Download PDF →

Fakta

Titel: At blive på sporet. Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne
Forfatter: Kristina Mariager-Anderson, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren & Vibe Aarkrog
Institution: Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
Genre: forskningsrapport
Omfang: 104
Årstal: 2020