Formålet med denne rapport er at fremlægge resultaterne af kvalitetsfølgegruppens empiriske undersøgelse af Projekt e-læring. Projektet har produceret og afprøvet 40 e-læringsprodukter inden for en bred vifte af fag på AVU, HF og det almene gymnasium. Forskningsdelen har sat fokus på følgende centrale forskningsspørgsmål: Hvilke særlige læringspotentialer rummer brugen af it i undervisningen i et generelt perspektiv? Hvilken betydning har brugen af de producerede e-læringsmaterialer for undervisningsplanlægning og gennemførelse? Hvordan er samspillet mellem e-læringsmaterialerne og kursisternes/elevernes øvrige brug af medier? Hvordan kan brugen af digitale medier bidrage til at fastholde elever og mindske frafald? Udgangspunktet har været en undersøgelse af, hvordan de udviklede produkter bliver anvendt, og hvilke erfaringer lærere og kursister/elever har haft med produkterne. Forskningen har sat et særligt fokus på mulige iboende særlige læringspotentialer i digitale medier. Spørgsmålet er, hvad vi kan nu, som vi ikke kunne før. Derudover sætter denne rapport brugen af produkterne ind i en bredere sammenhæng af øvrige digitale materialer og værktøjer. Endelig har undersøgelsen et perspektiv omkring fastholdelse og frafald, der blandt andet indebærer et fokus på forskellige elevtilgange og undervisningsdifferentiering.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Anvendelse af digitale undervisningsmaterialer i AVU, HF og gymnasiet – en forskningsrapport om Projekt e-læring
Forfatter: Helle Mathiasen, Janus Aaen & Christian Dalsgaard
Institution: Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet
Genre: Rapport
Omfang: 45
Årstal: 2013