Almendannelse bliver brugt som det overordnede formål i alle de foreliggende forslag til en gymnasiereform. I artiklen giver forfatteren en definition af dette i dansk sammenhæng meget og længe brugte begreb og giver eksempler på almendannelsens begrænsede rummelighed, der måske netop er en del af forklaringen på, at begrebet har kunnet fungere som retningsgivende for den gymnasiale undervisning siden 1830’erne.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Almendannelse og studieforberedelse
Forfatter: Harry Haue
Institution: Syddansk Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2003 (4), Undervisningsministeriet
Genre: Forskningsartikel
Årstal: 2003