Denne rapport er første delresultat af et projekt hvor EVA over tre år følger hvordan tre stxskoler, to hhx- og to htx-skoler planlægger, tilrettelægger og evaluerer almen studieforberedelse og studieområdet. Almen studieforberedelse og studieområdet er nye flerfaglige forløb der er indført med gymnasiereformen fra august 2005. Forløbene strækker sig over alle tre gymnasieår, men er inddelt i nogle faser. Rapporten handler om almen studieforberedelse og studieområdet i grundforløbet; et forløb der udgør det første halve år i de treårige gymnasiale uddannelser. EVA har fulgt de syv skoler fra begyndelsen af grundforløbet til dets afslutning. I løbet af det halve år er der gennemført to interviewrunder med elever, lærere og ledelser på skolerne.

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Almen studieforberedelse og studieområdet - Grundforløbet 2005
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 52
Årstal: 2006