Denne rapport er den anden delrapport i et projekt hvor Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) over tre år følger en række hhx-, htx- og stx-skolers arbejde med studieområdet hhv. almen studieforberedelse (AT). Studieområdet og AT, der blev indført med gymnasiereformen fra august 2005, er en timeramme der er afsat til fagligt samspil og flerfaglige forløb. Forløbene strækker sig over alle tre gymnasieår, men er inddelt i faser. Den første delrapport i projektet der udkom i foråret 2006, handler om studieområdet og AT i grundforløbet. Nærværende rapport handler om studieområdet og AT i første del af studieretningsforløbet, dvs. fra afslutningen af grundforløbet til afslutningen af 2. år.

 

Download PDF → Eksternt link →

Fakta

Titel: Almen studieforberedelse og studieområdet – første del af studieretningsforløbet
Forfatter: Bo Söderberg (Projektleder)
Institution: Danmarks Evalueringsinstitut
Genre: Evalueringsrapport
Omfang: 43
Årstal: 2008