Universiteterne har et stort ansvar for at understøtte det, der – uanset hvad vi nu vælger at kalde det – engang kunne kaldes den akademiske dannelse hos alle de færdiguddannede kandidater – uanset om de skal være gymnasielærere eller noget andet. Vejen hertil må gå gennem faget som brændpunkt og gennem udviklingen af en klarere, mere personligt tilegnet bevidsthed om ens egen faglige forankring og ens egne faglige kompetencer. En sådan faglig selvforståelse forudsætter – men styrker samtidigt – den evne og vilje til fagoverskridelse, som i sidste ende er al fagligheds begrundelse. Her mener jeg, at almen studieforberedelse i høj grad kan være med til at tydeliggøre den grundlæggende fælles interesse, universiteter og gymnasier – ja hele uddannelsessystemet – har i at smidiggøre faglighederne for bedre at kunne fastholde dem.

Eksternt link →

Fakta

Titel: Almen studieforberedelse og kravet til universiteterne
Forfatter: Hans Fink
Institution: Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
Udgivelse: Uddannelse 2004 (8), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2004