I 2003 er det 100 år siden, at den højere almene skolelov af 1903 blev vedtaget og dermed skabte en helhed i det danske undervisningssystem med mellemskolen som bindeled mellem grundskole og gymnasium. Vi står samtidig midt i en lovproces, der vil føre til vedtagelse af en ny gymnasiereform med store konsekvenser for det almene gymnasium. Dansk Skolemuseum markerer begivenheden.

Eksternt link →

Fakta

Titel: 100 år i åndernes rige – det danske gymnasium 1903-2003
Forfatter: Keld Grinder-Hansen
Institution: Nationalmuseet
Udgivelse: Uddannelse 2003 (10), Undervisningsministeriet
Genre: Tidsskriftartikel
Årstal: 2003