Digitalisering i gymnasiet set fra elevers perspektiv

Anne Katrine Kamstrup, Sarah Richardt Schoop, Sonja Marie Staffeldt, Camilla Mehlsen, Eva Stokholm & Emma Heiberg

Udgivelsen fokuserer på elevernes perspektiver på og erfaringer med at anvende digitale teknologier som led i deres skolegang. Hvordan og hvornår kan teknologien ifølge eleverne selv understøtte deres arbejds- og læreprocesser – og hvornår kan den ikke?
Rapporten henvender sig til elever, lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser.

Genre: rapport | Omfang: 83 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Brug af tasks i begynderundervisning i kinesisk

Mads Jakob Kirkebæk & Xiangyun Du

Artiklen beskriver, analyserer og diskuterer, hvordan brug af tasks i begynderundervisning i kinesisk kan afhjælpe problemer med studerendes manglende motivation og involvering, fordi tasks sætter de studerende i centrum af læreprocessen og motiverer dem til at involvere sig og deltage aktivt i undervisningen på måder, som sprogtilegnelsesforskere anser for vigtige for sprogtilegnelsen.

Genre: artikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2014

Læs mere

Evaluering af digitale læremidler

Thomas Illum Hansen

I denne artikel præsenteres et fælles sprog til evaluering af digitale læremidler. Først skitseres de eksisterende traditioner for at evaluere digitale læremidler og den forskning, de bygger på. I forlængelse heraf følger vores eget bud på et evalueringsværktøj med parametre, der kan danne grundlag for rating og evaluering af digitale læremidler.

Genre: artikel | Omfang: 24 sider | Årstal: 2013

Læs mere

Peer feedback i gymnasiet – fokus på elevernes skriveprocesser

Tine Wirenfelt Jensen, Trine Juul, Mads Lund Jensen & Gry Sandholm Jensen

Et nyt spil kan lette skriveprocessen og hjælpe implementeringen af ny skriftlighed i gymnasiet. Kronikørerne Tine Wirenfelt Jensen, Trine Juul, Mads Lund Jensen og Gry Sandholm Jensen beskriver i det følgende spillet og dets potentialer.

Genre: Formidlingsartikel | Omfang: sider | Årstal: 2012

Læs mere

Innovation i gymnasiet

Torben Spanget Christensen, Peter Hobel & Michael Paulsen

Rapporten er en evaluering af udviklingsprojekt på 8 gymnasieskoler. Den giver svar på hvad der forstås ved innovation, hvorfor og hvordan man kan arbejde med innovation i praksis, så det indtænkes i elevernes læring, i udvikling af arbejdsformer og i nytænkning af skolens organisatoriske rammer.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 145 sider | Årstal: 2010

Læs mere

Digitale
 læringsressourcer
 i
 folkeskolen
 og
 de 
gymnasiale
 ungdomsuddannelser

Kirsten Drotner, Anne Marie Dahler & Valdemar Duus

Denne 
rapport
 afdækker, 
hvordan 
digitale
 teknologier 
indgår 
som 
læringsressourcer
 i 
den 
danske 
folkeskoles 
ældste 
klassetrin 
og 
i 
de 
gymnasiale
 ungdomsuddannelser.
 Hvad 
er 
de 
økonomiske
 rammer 
og 
prioriteringer? 
Hvordan 
fordeler 
underviserne
 forskellige 
læringsressourcer
 såsom 
bøger, 
netbaserede 
materialer, 
film 
og 
værktøjsprogrammer 
til
 produktion 
og 
præsentation?


Genre: Rapport | Omfang: 74 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Bevidsthed om læring i uddannelserne: Progression, portfolio og entrepreneurship

Hanne Leth Andersen (red.)

Artiklerne i dette arbejdspapir er tematiseringer af undervisning og uddannelse i et længde- og breddeperspektiv fra det gymnasiale niveau til universitetsuddannelserne, med fokus på fælles begrebsbevidsthed inden for forskellige taksonomiske beskrivelser, på
refleksionsredskaber og tværfaglige elementer i universitetsuddannelser.

Genre: Arbejdspapir | Omfang: 72 sider | Årstal: 2008

Læs mere

GIS i gymnasiet – etablering af en fagdidaktisk model for anvendelse i naturgeografi

Mikkel Wendelboe Toft

Artiklen foreslår en model for brugen af geografiske informationssystemer (GIS) i gymnasiefaget naturgeografi. Med udgangspunkt i de officielle bekendtgørelser for faget, tilpasses modellen så den kan bruges som ramme for anvendelsen af GIS i undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 18 sider | Årstal: 2007

Læs mere