GymForsk #3 Seminar: Gymnasiereformen og udvikling af undervisning af høj kvalitet

Gymnasieforskning

Hvordan realiserer din skole bedst målene for jeres specifikke indsatsområder og udvikler undervisning af høj kvalitet – inden for rammerne af gymnasiereformen?
Hvordan organiserer I for eksempel bedst arbejdet med at udvikle brugen af formativ evaluering i undervisningen? Eller hvordan kan Jeres strategi for arbejdet med skriftlighed udvikles og forbedres? Og hvordan kan ledelse, team- og fagledere og teamsamarbejdet understøtte disse udviklinger og sikre den nødvendige pædagogiske kompetenceudvikling?
Gymnasieforskning inviterer til ’hands-on’-seminar med den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb og hans to forskningskolleger Kara Jackson og Erin Henricks.

Genre: nyhedsbrev | Omfang: 2 sider | Årstal: 2017

Læs mere

Slutrapport fra følgeforskningsgruppen på projekt om Internationalisering i Gymnasiet

Louise Tranekjær, Michael Svendsen Pedersen, Petra Daryai-Hansen & Annette S. Gregersen

På baggrund af undervisningsministeriets indsatsområde “Internationalisering i gymnasiet”, samler forskerfølgegruppen i denne rapport både erfaringerne fra hvert skoleprojekt og desuden de perspektiver og tematikker som har manifesteret sig på tværs af projektet helhed.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 141 sider | Årstal: 2015

Læs mere

Når Gymnasiet er en fremmed verden, kapitel 3: Undervisning, sprog og deltagelse

Lars Ulriksen, Susanne Murning & Aase Bitsch Ebbensgaard

Teksten er kapitel 3 i bogen “Når gymnasiet er en fremmed verden”, som undersøger hvorfor elever med en ikke-boglig baggrund klarer sig dårligere i gymnasiet end deres medstuderende fra bogligt stærke hjem. Kapitlet analyserer elevernes oplevelser af selve undervisningen, deres oplevelser af forskellige undervisningsformer og deltagelse (eller ikke-deltagelse) i undervisningen.

Genre: Bidrag til bog | Omfang: 31 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Forsøgsarbejde i gymnasiet

Jens Dolin & Gitte Ingerslev

På baggrund af et empirisk studie diskuterer denne rapport lærernes motivation til og oplevelser med forsøgsarbejde samt rammerne og potentialerne for forsøgsarbejde. Der argumenteres for, at systemændringer er ønskværdige, og at disse primært sker via ændringer i lærerpraksis.

Genre: Forskningsrapport | Omfang: 56 sider | Årstal: 2001

Læs mere