På vej mod et nyt hf – Resultater af hf-evalueringsgruppens arbejde

Poul Skov, Erik von Essen, Inge Heise, Lars Klewe, Sven Erik Nordenbo & Elsebeth Sanden

Rapporten er blevet til i forlængelse af en række på 38 forsøg i det 2årige hf, som blev igangsat i 1997. I rapporten fremlægger evalueringsgruppen de sidste enkeltevalueringer, sammenfatter sine analyser og konklusioner af det samlede forsøgsarbejde og kommer på grundlag heraf med
konkrete udspil og anbefalinger vedrørende hf’s fremtid.

Genre: Evalueringsrapport | Omfang: 212 sider | Årstal: 2001

Læs mere