Strategiske drenge og flittige piger

Rikke Brown & Arnt Louw Vestergaard

Pigerne på hhx forbereder sig mere end drengene. Men drengene er ikke så bange for at sige noget i timerne, selvom de ikke har forberedt sig. Det viser en ny stor undersøgelse om eleverne på hhx. Rikke Brown og Arnt Louw Vestergaard fra Center for Ungdomsforskning skriver om de kønsmønstre, som tegner sig blandt hhx-eleverne i undersøgelsen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 7 sider | Årstal: 2010

Læs mere

E-Learning Concepts in Higher Education

Elsebeth Korsgaard Sørensen, Helle Mathiasen & Christian Dalsgaard

The main aim of the symposium is to investigate, at both a theoretical and practical level, the quality and sustainability of a variety of models and key concepts of how communication and collaborative e-learning communities may be successfully developed, implemented and supported in higher education contexts.

Genre: Paper til fremlæggelse | Omfang: 3 sider | Årstal: 2009

Læs mere

Ved forskerens albue: Forskningsbaseret ekstramural læring – et vigtigt supplement til gymnasieundervisningen

Finn Bendixen

Artiklen understreger vigtigheden af at gymnasieelever får et indblik i hvordan forskere arbejder. Dette gøres oplagt ved at lade gymnasieklasser besøge forskningsinstitutioner. Veltilrettelagte besøg er således både en øjenåbner og et vigtigt fagligt supplement til skolens undervisning.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Et kritisk blik på praktisk arbejde i naturfagene

Derek Hodson

Denne artikel kaster et kritisk blik på det praktiske arbejde i skolens naturfag og på de ofte ekstraordinært store forventninger vi stiller til det. Idet forfatteren hævder at meget af det vi gør, er dårligt forstået, rodet og af ringe uddannelsesmæssig værdi, argumenteres der for en mere præcis,teoridrevet tilgang.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 14 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Variabelsammenhænge i gymnasiets matematikundervisning

Niels Nørskov Laursen

Denne artikel henvender sig især til matematiklærere som gerne vil forsøge sig med en alternativ tilgang til variabelsammenhænge i en sprogligt orienteret C-niveau-klasse, men artiklen vil også være af interesse for dig som generelt har interesse for funktionsbegrebet i undervisningen.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 15 sider | Årstal: 2008

Læs mere

Den matematikhistoriske dimension i undervisning – generelt set

Uffe Thomas Jankvist

I artiklen diskuterer Uffe Thomas Jankvist hvilken rolle matematikkens historie skal have i undervisningen i gymnasiet. Til formålet opstiller han en adskillelse af såkaldte “i-matematiske”, de “om-matematiske” og “medmatematiske” aspekter af faget matematik.

Genre: Forskningsartikel | Omfang: 21 sider | Årstal: 2007

Læs mere